Mary Ann Kennedy


change album image

An Dàn: Gaelic Songs for a Modern World

Label: ARC

Genres: World

Styles: World

Songs on the Album

Track # Song Title Style Genre
1 Seinn, Horo, Seinn World World
2 Òran Do Dh’Iain Dòmhnallach World World
3 Mise Fhuair World World
4 Sìth Na Coille World World
5 Eadar-Thìr World World
6 Dàn Ùr Do Fhlòraidh NicNìll World World
7 Taigh an Uillt World World
8 Iain Againn Fhìn World World
9 Gràdh Geal Mo Chridhe World World
10 Air Leathad Slèibhe World World
11 Grioglachan World World